Arvonnan säännöt

Osallistumiskelpoisuus: Kilpailuun saavat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt (pois lukien Suomen Kaivohuolto Oy:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä).

Arvontaan osallistuvat kaikki kilpailuun osallistuneet, vähintään 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka täyttävät kilpailusivustolla olevan lomakkeen. Arvonta suoritetaan 31.5.2024.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa virheellisten yhteystietojen tai muun esteen vuoksi, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailusta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

Osallistuminen: Osallistumisaika on 1.1.2024 – 31.5.2024. Osallistumisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei enää hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa. Kilpailuun voi osallistua täyttämällä lomake osoitteessa www.suomenkaivohuolto.fi. Kilpailun edistämiseksi voidaan hyödyntää Facebookia, mutta kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Osallistuja antaa yhteystietonsa kilpailun Järjestäjän käyttöön, ei Facebookille. Kilpailuun osallistunut voi milloin tahansa peruuttaa Suomen Kaivohuolto Oy:n luvan käyttää osallistujan yhteystietoja markkinointitarkoituksessa.

Palkinto: Kilpailuajan jälkeen arvotaan kilpailun voittajaa, joka on oikeutettu seuraavaan palkintoon:

3500 € arvoinen vesikaivon huolto.

Palkinto on henkilökohtainen, eikä voittoa voi luovuttaa toiselle. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. Palkinnon vastaanottaminen rajoittuu Suomen alueelle. Koko palkinto on käytettävä yhdellä kertaa. Jos arvonnan aikana on jo ehditty tilata Suomen Kaivohuolto vesikaivon huolto ja voittaa arvonnan, hyvitämme voiton jälkikäteen.

Järjestäjän vastuu: Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun sivulla. Järjestäjä vastaa lakisääteisestä arpajaisverosta.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä palvelun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä maksua tai ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Palaa arvontasivulle